7 วิธีออกแบบสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้า สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม

การ ” ออกแบบสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้า “ สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ด้านเทคนิคผสมผสาน เพื่อสติ๊กเกอร์ต้องไม่เพียงดูสวยงามเท่านั้น แต่ยังต้องสามารถสื่อถึงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เช่น ส่วนผสม คุณค่าทางโภชนาการและคำแนะนำในการเก็บรักษาและนี้เราจะบอกว่าจะมี 7 วิธีออกแบบสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้า สำหรับอาหารและเครื่องดื่มอย่างไรบ้าง ให้ไม่เพียงแค่สวยงาม แต่ยังสามารถช่วยธุรกิจให้มีความแตกต่างจากคู่แข่งได้


วิธีออกแบบสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม ให้แตกต่าง

หากต้องการที่จะออกแบบสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้า อาหารและเครื่องดื่มให้ต่างจากคู่แข่ง และตรงตามข้อกำหนดของกฎหมายของฉลากสินค้า เพื่อให้ฉลากสินค้านั้นเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคได้มากที่สุด ซึ่งจะต้องใช้วิธีการออกแบบที่หลากหลาย ดังนี้

1.ระบุวัตถุประสงค์

ก่อนที่จะเริ่มออกแบบสติ๊กเกอร์ สิ่งสำคัญคือต้องระบุวัตถุประสงค์ของฉลากสินค้าก่อนว่าจะใช้เพื่อสร้างแบรนด์ ทำการตลาด หรือต้องการใช้เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มให้กับลูกค้า เมื่อคุณทราบวัตถุประสงค์แล้วจะทำให้คุณสามารถเลือกรูปแบบการออกแบบ สี และแบบฟอนต์ที่เหมาะสมได้สำหรับสติ๊กเกอร์อาหารและเครื่องดื่มได้

2.ศึกษาคู่แข่ง

ก่อนที่คุณจะเริ่มออกแบบสติ๊กเกอร์ การศึกษาข้อมูลของคู่แข่งก่อน และดูว่าพวกเขาใช้ฉลากประเภทใด สิ่งนี้จะสามารถให้แรงบันดาลใจในการออกสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าได้ เนื่องจากจะช่วยเลี่ยงการออกแบบที่คล้ายกันได้เพราะหากเรารู้ข้อมูลของคู่แข่งก่อน เราจะสามารถรู้ถึงจุดแข่ง จุดอ่อนของสติ๊กเกอร์คู่แข็งได้เป็นอย่างดีและเอาข้อมูลเหล่านั้นมาปรับกับการออกแบบของตัวเองได้

3.เลือกขนาดและรูปร่างที่เหมาะสม

ขนาดและรูปร่างของสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้า จะขึ้นอยู่กับขนาดและรูปร่างของผลิตภัณฑ์ด้วย เพราฉลากควรได้สัดส่วนกับผลิตภัณฑ์ และไม่ควรครอบคลุมพื้นที่ผิวมากเกินไปหรือน้อยเกินไป นอกจากนี้ จะต้องคำนึงถึงจุดประสงค์การใช้งานของผลิตภัณฑ์ด้วย เนื่องจากอาหารและเครื่องดื่ม อาจจะต้องใช้ฉลากที่ใหญ่พอดี เพราะข้อมูลที่อยู่บนสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าจะต้องชัดเจน ถูกต้อง เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริโภคได้นั่นเอง

4.เลือกรูปแบบสี

โทนสีที่เลือกใช้ควรเสริมผลิตภัณฑ์ และการออกแบบโดยรวม สิ่งสำคัญคือต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์การใช้งานของผลิตภัณฑ์ และสภาพแวดล้อมที่จะจัดเก็บด้วย ตัวอย่างเช่น รายการอาหารที่จะเก็บไว้ในที่มีแสงจ้าหรือแสงแดดส่องถึงโดยตรง อาจต้องใช้รูปแบบสีที่สว่างกว่าเพื่อให้มองเห็นฉลากได้ชัดเจน

5.เพิ่มข้อความและรูปภาพ

เมื่อกำหนดขนาด รูปร่าง และชุดสีแล้ว จะต้องเพิ่มข้อความและรูปภาพลงในการออกแบบสติ๊กเกอร์ฉลากด้วยเพื่อให้สินค้าดูมีความน่าเชื่อถือและน่าสนใจ โดยข้อความควรชัดเจนและอ่านง่าย ใช้แบบอักษรที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และการออกแบบโดยรวม ข้อความที่ควรระบุลงบนสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้า ต้องเป็นข้อมูลที่จำเป็น เช่น ส่วนผสม คุณค่าทางโภชนาการและคำแนะนำในการเก็บรักษา คำเตือนต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคเลือกบริโภคได้ตรงตามกับความต้องการ

6.ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

เมื่อออกแบบฉลากสำหรับอาหารและเครื่องดื่ม สิ่งสำคัญคือต้องคำนึงถึงข้อกำหนดทางกฎหมายที่อาจมีผลบังคับใช้ ตัวอย่างเช่น ในหลายประเทศ ฉลากอาหารต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับสารก่อภูมิแพ้ คุณค่าทางโภชนาการ และข้อมูลสำคัญอื่นๆ สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบข้อบังคับในพื้นที่ของคุณ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าฉลากของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ด้วย

7.มีการตรวจสอบข้อความและทดสอบ

ก่อนจะสรุปการออกแบบสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้า สิ่งสำคัญคือต้องตรวสอบข้อความและรูปภาพเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้อง ไม่มีข้อผิดพลาด นอกจากนี้ คุณควรทดสอบฉลากบนผลิตภัณฑ์เพื่อให้แน่ใจว่ามีลักษณะตรงตามที่ต้องการแล้ว


สรุป

การออกแบบสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าสำหรับอาหารและเครื่องดื่มต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และความรู้ด้านเทคนิคผสมผสานกัน เมื่อทำตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณจะสามารถสร้างฉลากที่ทั้งสวยงามและให้ข้อมูลได้ การพิจารณาวัตถุประสงค์ของฉลาก การรู้ข้อมูลของคู่แข่ง เลือกขนาดและรูปร่างที่เหมาะสม เลือกชุดสี เพิ่มข้อความและรูปภาพ พิจารณาข้อกำหนดทางกฎหมายและมีการตรวจสอบข้อความและทดสอบการออกแบบ ซึ่งแน่นอนว่าจะได้ได้ฉลากสินค้าที่เพียงสวยงาม แต่จะถูกหลักของฉลากสินค้าที่กฎหมายได้กำหนดไว้ด้วยนั่นเอง