5. ไฟล์ Logo สำหรับส่งให้โรงพิมพ์ ควรมีความละเอียดเท่าไร?

ไฟล์ Logo ควรเป็นไฟล์ AI