ใช้เวลาในการผลิตกล่องกี่วัน หลังจากมีคำสั่งซื้อ ?

ใช้เวลาในการผลิต 5-7 วันทำการ หรือขึ้นอยู่กับคิวงานช่วงนั้นๆ