3. งานที่ไม่รับเคลม มีอะไรบ้าง?

งานโทนสีอันตราย กรณีงานเลย์ร่วม (สีอันตรายที่ทางโรงพิมพ์ไม่รับประกันทุกกรณี) เทคนิคการปั๊มขอบบังคับ ปั๊มฟอยล์เจาะหนังสือตัวเล็ก งานที่ลูกค้าคอนเฟิร์มผิดสเปค สีเพี้ยน แต่ยังอยู่ในเฉดสีเดียวกัน งานมีตัวล็อคสินค้า โดยลูกค้ากำหนดขนาดมาให้ แต่ไม่ส่งตัวอย่างสินค้ามาให้ลองใส่ งานเลย์ร่วมที่มีปัญหา งานฝุ่นสี เลอะหมึก ไม่รับเคลม 100% อื่นๆ ตามที่โรงงานกำหนด

Admin Nut

22 April 2023

2. งานที่รับเคลม มีอะไรบ้าง?

เป็นความผิดพลาดที่เกิดจากการผลิตของโรงพิมพ์ ส่งไฟล์งานเข้าผลิตผิด หรือไม่ตรงตามแบบที่ส่งให้ลูกค้าคอนเฟิร์ม ตัวอย่างงานที่รับเคลม เกิดจากงานพิมพ์แล้ว โลโก้เบี้ยว หรือ โลโก้หาย หรือ ข้อความหายไปบางส่วน งานที่ใช้งานไม่ได้ กล่องใหญ่เกินไป หรือ ใส่สินค้าไม่ได้ อันเนื่องมาจากการทำไฟล์ของทางโรงพิมพ์

Admin Nut

22 April 2023

4. ฉันจะเห็นงานออกแบบในรูปแบบใด?

ภาพคลี่กล่อง 2 มิติและภาพงานออกแบบบนกล่องแบบ 3 มิติ (JPG) เพื่อให้คุณตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล กรณีลูกค้าออกแบบเอง – จะได้รับการยืนยันแบบ จากภาพคลี่กราฟิก 2 มิติ (JPG)

Admin Nut

22 April 2023
1 2 6